Terminale thuiszorg

Veel mensen willen de terminale of laatste levensfase doorbrengen in de voor hen meest vertrouwde omgeving. Meestal is dit thuis. Toch is dit niet altijd mogelijk, want zij hebben vaak veel verzorging nodig en dat komt dan neer op de schouders van de familie.

ITTHS biedt terminale thuiszorg

De Interkerkelijke Terminale Thuiszorg wil daarom door versterking van de mantelzorg (familie en vrienden) en in samenwerking met de professionele zorg (huisarts, thuiszorg) stimuleren dat mensen hun laatste levensfase wel thuis kunnen doorbrengen.

Lees meer over terminale thuiszorg