Giften

Als u een bijdrage kunt geven zijn wij u daar dankbaar voor.
Het bankrekeningnummer is: NL82 RABO 0395 0438 83 t.n.v. Interkerkelijke Terminale Thuiszorg Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht.