Hulpaanvraag

De volgende stappen worden doorlopen wanneer iemand hulp wenst en nodig heeft:

  • De huisarts stelt vast of iemand in de terminale fase verkeert.
  • Als aanvullende hulp gewenst is, kan via huisarts, wijkverpleging, gezinsverzorging of familie de coördinator van de Terminale Thuiszorg gebeld worden. (Zie onderaan deze pagina).
  • De coördinator overlegt met de aanvrager en/of familie hoeveel uren en welke hulp er nodig is naast de professionele zorg.
  • De coördinator organiseert de hulp en begeleid de vrijwilligers.
  • De coördinator blijft steeds het eerste aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

Er wordt naar gestreefd om binnen 24 uur hulp te bieden. Ook nachthulp is mogelijk.

Direct hulp aanvragen

Voor informatie en zorgaanvragen kunt u 24 uur per dag bellen met met de coördinator mevr. Ella Cornegé-Versluis:

Bel 06 30 12 01 55

De hulpperiode

Het is vaak moeilijk vast te stellen hoe lang de terminale fase zal duren, daarom kan de hulp variëren van een aantal dagen tot enige maanden.