Terminale thuiszorg

Terminale thuiszorg is zorg voor mensen in de terminale fase die thuis willen sterven.

Voor wie is de terminale thuiszorg?

Alle inwoners van Sliedrecht en Hardinxveld-Giessendam die in de terminale levensfase verkeren en thuis willen sterven komen in aanmerking voor zorg.

Wie geeft hulp?

De Stichting Interkerkelijke Terminale Thuiszorg bestaat uit vrijwilligers die een basiscursus terminale zorg hebben gevolgd en ook daarna professioneel worden begeleid. De vrijwilligers verrichten hun taak als aanvulling op de professionele zorg en versterken de mantelzorg. In elke hulpsituatie wordt nauw overleg gepleegd met de betrokken professionele zorgcoördinator.

De vrijwilligers gaan, mede door hun geheimhoudingsplicht, uiterst zorvuldig om met de verkregen informatie.

Wat doen wij?

De vrijwilligers hebben diverse taken:

  • Verzorgende taken, zoals verschonen en het helpen met eten en drinken.
  • Huishoudelijke taken, zoals afwassen, boodschappen doen en kinderopvang.
  • Begeleidende taken, zoals luisteren, meeleven, voorlezen op verzoek en aanwezig zijn voor zowel de zorgvrager als de familie.

Doe een hulpaanvraag